Hornické sympozium 2018

3.–5. října 2018
Horácké divadlo Jihlava

Přihláška

Informace správce osobních údajů poskytnutá subjektu údajů

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem, zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520,  IČO: 00002739, poskytuje tuto informaci všem subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává.